Wie zijn wij

Ons kantoor adviseert op het gebied van verzekeringen, hypotheken en bankzaken.

Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning is 12017674. De volledige tekst van de WFT kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten. Klik hier

De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen met betrekking tot de volgende producten:

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Hypothecair krediet
  • Consumptief krediet
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen.
H&A Assurantiën is niet actief op het gebied van beleggingen